Erkeklerde tüm saç dökülmesi tiplerinde saç ekimi yapılabilir.

Erkeklerde Saç Dökülmesi ve Tedavisi

rkeklerde saç dökülmesi genetik ve ailesel yatkınlık nedeniyle olur.

Saç dökülmesi 25-35 yaşlar arasında başlar. 40 yaşından sonra dökülme hızı yavaşlar.

Saç dökülmesini önlemek veya saç dökülmesine kesin çözüm günümüzde mevcut değildir. Bazı ilaç ve tedaviler saç dökülme hızını yavaşlatabilirler.

Erkeklik hormonu dihidro-testosteron (DHT) saç dökülmesinden sorumludur. Dökülme bölgesindeki saçlarda hormonun aktivitesi normale göre artmıştır.

Başın arka ve yanındaki saçlar ise genetik özellik olarak hormon etkisine duyarsızdır. Bu saçlar arkada hayat boyu kalıcıdırlar. Ekildikleri yerlerde de, hayat boyu kalıcı olurlar.

 

Erkeklerde saç kayıplarının (dökülmesinin) tipleri ve sınıflaması:
(Bazı kişilerde, buradaki sınıflamaya uymayan saç kayıpları olabilir)

Hafif derece kayıp, ön saç çizgisinden başlar (tip 1 ve tip 2).

Orta derece kayıp, üstlerden tepeye doğru ilerler (tip 3, tip 4, ve tip 5).

İleri derece kayıp, tepeden arkaya doğru iner (tip 6 ve tip 7).

Saç kayıpları, her tip için seyrekleşme veya tam kayıp şeklinde olabilir.

 

sacekim
Tip 1, yeni başlayan saç dökülmesi.
sacekim
Tip 2 saç dökülmesi.
sacekim
Tip 3 saç dökülmesi.
sacekim
Tip 4 saç dökülmesi.
sacekim
Tip 5 saç dökülmesi.
sacekim
Tip 6 saç dökülmesi.
sacekim
Tip 7 saç dökülmesi.

Erkeklerde tüm saç dökülmesi tiplerinde saç ekimi yapılabilir.

Hafif ve orta derecede saç dökülmelerinde 1 seans saç ekimi yeterli sıklık ve kapama sağlar.

İleri derecede olan saç kayıplarında 1 seans saç ekimi kişiyi saçsız görünümden kurtarır. Kişi tüm sahaların kapatılmasını ve sıklığın artmasını isterse 2-3 seans saç ekimi yapılabilir.

 


Erkeklerdeki saç kayıplarında saç ekimi tedavisinin genel prensipleri:

sacekim

Hafif derece dökülmeler (tip 1,2):

Bir seans saç ekimi ile tam kapama ve sıklık mümkündür.

Ekilen saçlar hayat boyu kalıcı olacaktır. Üstlerdeki ve tepelerdeki saçlarda zamanla dökülme olursa, yenisaç ekimi seansları yapılması gerekebilir.

 

 


Orta derece dökülmeler (tip 3,4,5):

Saç ekimi en iyi ve ideal tedavi yöntemidir. Dökülme genellikle sonlanmış ve başın arkasındaki saçlar sıktır.

Dökülmenin derecesine göre bir veya daha fazla sayıda seans ile çok başarılı ve kalıcı sonuçlar alınır.

 

İleri derece dökülmeler (tip 6,7):

Kişi bir seans saç ekimi ile tüm sahaların kapanamayacağını bilmeli ve kabul etmelidir.

Bir seans ön ve üstlerde iyi bir kapama sağlar.

Kişi saç sıklığının daha da fazla olmasını isterse, 2-3 seans ile memnuniyet verici bir sıklık ve tüm bölgelerde kapama sağlanabilir. Seanslar 8-9 ay arayla yapılır.

Leave a Comment