MikroFUE saç ekiminde başarının ve doğal görünümün anahtarı doğru yapılmış planlamadır.

MikroFUE Saç Ekimi Planlaması

Doğru ve estetik açıdan uygun olan planlama için, plastik cerrahın tecrübesi ve estetik anlayışı önemlidir. Plastik cerrah saç ekimi yapılacak kişide saç kayıplarının özelliklerini göz önünde bulundurarak, en uygun sayıda greftalınmasını ve ekilmesini planlar. sacekim Planlamada önemli noktalar:

 • Kişinin ihtiyacına göre, bir seansta nakil edilebilecek en fazla sayıda mikrogreft sayısının hesaplanması.
 • Greftlerin alınacağı sahaların planlanması.
 • Ön saç çizgisinin doğal ve estetik şekilde tasarımı ve çizilmesi.
 • Ekim yapılacak sahanın özelliklerine göre, mikrogreftlerin orantılı dağıtılarak ekilmesi.

Ekim yapılacak mikrogreft sayısının planlaması için:

 • Saç köklerinin alınacağı verici sahanın büyüklüğü
 • Verici sahadaki saçların yoğunluğu,
 • Saç ekimi yapılacak alıcı sahanın büyüklüğü
 • Alıcı sahada seyrekleşme veya tam kayıp olmasına bakılır.

Yetişkin erkek kafasında ortalama 100 bin saç teli (80 bin – 120 bin arasında) bulunur. Saçlı derinin tüm alanı ortalama 500 cm.karedir. 1 cm.karede ortalama 200 saç bulunur. Saçlar uzun ve kalınsa, insan gözü % 30 saç yoğunluğunu % 100 saç yoğunluğu ile aynı görür. Yani, normal saçlı bir görünüm için 1 cm.karede ortalama 60-80 saç olması yeterlidir. Saç ekimi seansındaki mikrogreftler ortalama 2.5 saç içerir. Tam saçsız bir alanda 1 cm. kareye 25-30 mikrogreft konulması yoğunluk için yeterlidir. Tip 6 ve tip 7 gibi ileri saç kayıplarında dahi, kafanın arka ve yan bölgelerinden ortalama 6000 adet mikrogreft, 2-3 seansta alınarak ön ve üstlere ekilebilir.     Ön saç çizgisinin tasarımı ve planlaması: Doğal görünümlü sonuçlar için en önemli faktör, ön saç çizgisinin estetik tasarımı ve bu bölgeye saçların çok yoğun olarak ekilmesidir.

sacekim

Ön saç çizgisinin tasarımı.

Bu konuda, kişinin saç dökülmesi öncesindeki fotoğrafları yol gösterici olabilir. Tam saç dökülmelerinde ön saç çizgisinin yeniden dizay edilmesi için şunlara dikkat edilir:

 • Saçlı kafa derisiyle, alın derisi arasında renk ve kalınlık farkı vardır.
 • Kaşların hareketi ile alın derisi hareket ederken, saçların bulunduğu ön taraf hareket etmez.
 • Saç çizgisinin ön orta noktası, kaşların üst sınırından yaklaşık 8 cm. yukardadır.
 • Ön saç çizgisi, hastanın istemi ve plastik cerrahın değerlendirmesine göre, üçgen, oval veya düz olacak şekilde tasarlanabilir.

 

sacekim

Ön saç çizgisi kişinin isteğine göre oval, üçgen veya düz olarak tasarlanabilir.

Verici alanın kısıtlı olduğu kişilerde (tip 6-7 saç kaybı), daha yoğun bir görüntüye ulaşmak için ekim sahası daraltılabilir. Bu kişilerde, çizginin yeri biraz daha yukarıda tasarlanabilir. Ön saç çizgisi asla doğal olmayacak şekilde aşağıda yerleştirilmemelidir. Doğal bir görünüm ve sonuç için, ön saç çizgisi bölgesi tekli saç içeren mikrogreftlerle yoğun olarak doldurulur. MikroFUE yöntemi ile ihtiyaç duyulduğu sayıda tekli saç mikrogreftleri elde edilebilir.

Leave a Comment