MikroFUE saç ekimi sağlıklı ve güvenilir bir yöntemdir.

Risk ve Komplikasyonlar

MikroFUE saç ekimi genel sağlık açısından güvenlidir. İşlem sonrasında ve geç dönemde ciddi komplikasyon riski hemen hemen yoktur.sacekim

MikroFUE yöntemi cerrahi riskler açısından son derece güvenilir olduğunu kanıtlamıştır. Bu teknikle saç ekimi yaptığımız hastalarımızda cerrahi komplikasyonları (kanama, enfeksiyon, yara açılması, iz kalması gibi) gözlemedik.

Bazı kişilerde, işlemden sonra 2-3 gün süreyle göz çevresi ve yüzde hafif şişlik (ödem) olabilir. Bu lokal anestezi sıvısının aşağı inmesine bağlıdır. Kendiliğinden ve hızlı olarak geçer.

Nadiren; lokal anesteziye hassas kişilerde işlemden sonraki ilk saatlerde bulantı, baş dönmesi ve çarpıntı hissi oluşabilir. Bu durum bir tedavi gerektirmez ve dinlenme ile geçer.

Nadiren; ekim sahasında folikülit (saç kökü iltihabı) oluşabilir. Folikülit lokal antibiyotik uygulaması ile tedavi edilir. Çok nadiren; ekim bölgesinde saçın içeri dönmesi nedeniyle kist oluşabilir (kıl dönmesi gibi). Kistler küçük bir cerrahi işlem ile boşaltılır veya çıkarılırlar.

Saç ekimi

S ekimi yapılacak bir kişinin bilmesi, anlaması ve kabul etmesi gereken;

MikroFUE tekniği doğal görünen ve sağlıklı sonuçlar verecektir. Bu açıdan hasta memnuniyeti çok yüksektir.

Elde edilebilecek saç yoğunluğu konusunda;

Saç nakli ve ekimi, kişinin başında var olan saçları tekrar dağıtma ve yerleştirme işlemidir. Başa yeni bir saç eklemez.

Halihazırda, yeni bir saç üretimini sağlayan hiçbir yöntem mevcut değildir (Bu konuda, saç köklerinin klonlanması çalışmaları sürmektedir).

Tamamen saçsız bir alana bir seansta konulacak en uygun sayıda greft ile, saçların tamamen sağlam olduğu alanlardaki yoğunluk elde edilemez.

Genç ve tip 1 veya tip 2 saç dökülmesi olan kişilerin yoğunluk açısından istek ve beklentileri genellikle çok yüksektir. Bu kişiler orijinal saçların dökülmesinin devam edebileceğini ve ilerde yoğunluğu arttırmak için yeni seanslar gerekebileceğini kabul etmelidirler.

İleri derecede saç kayıpları (tip 6 ve tip 7) olan kişiler, tatminkar bir yoğunluk için 2-3 seans gerekebileceğini kabul etmelidirler.

İstek ve beklentileri bilimsel gerçeklerle uyuşmayan; televizyonda veya internette gördüğü bilim dışı reklamların etkisiyle, saç naklinin peruk veya yapay saç ile benzer bir yoğunluk yapmasını bekleyen ve isteyen kişiler saç nakli yaptırmamalıdır.

Dürüst olarak bilgilenmiş ve gerçekçi beklentileri olan kişiler tek seansta bile elde edilen sonuçlardan memnun olmakta, verilen emeği takdir etmektedirler. Saç ekiminden sorumlu olan plastik cerrahi uzmanları hastalarına dürüst, gerçek ve bilimsel bilgiyi vermekten de sorumludurlar.

Saç ekimi ülkemizde ve tüm dünyada, son 10 yılda en çok yapılan cerrahi operasyonlardan bir tanesidir. Başarı ve memnuniyetin yüksek olması için dürüst bilgilendirme ve doğru hasta seçiminin önemi büyüktür. Bu nedenle saç ekimi isteyen kişilerin doğru ve dürüst bilgilendirme ve uygulama yapan saç ekimi klinikleri veya saç ekimi merkezlerine başvurması kendi sorumluluklarıdır.

 

Leave a Comment