Saç ekiminde FUT ve FUE  teknikleri saçların başın arkasından farklı şekilde alınmasıdır.

Saç Ekimi Teknikleri

Günümüzde saç ekiminde kullanılan iki ana teknik vardır. Bu iki tekniğin farkı; saçların başın arkasından alınmasındaki farklılıktır. Saçların ekilmesi, her iki teknikte aynı şekilde yapılır.

Maral Klinik saç ekimi için günümüzde sadece MikroFUE saç ekimi tekniğini uygulamaktadır. MikroFUE tekniği, FUE tekniğinin daha ileri ve hassas uygulamasıdır.

 

FUT Tekniği (Folicular Unit Transplantation):

Başın arka tarafından 15-20 cm uzunluk, 2 cm genişlikte bir saçlı deri şeridi çıkarılır. Ekilecek saç kökleri bu şeridin çok küçük parçalara kesilmesiyle elde edilir.

sacekimDeri şeridinin alındığı yara dikilerek kapatılır. Deri şeridinin çıkarılmasını ve yaranın kapatılmasını plastik cerrahi uzmanı yapmalıdır. Yaranın doğru olarak kapatılması cerrahi eğitim ve tecrübe gerektirir.

Dikiş iki hafta sonra alınır. Başın arkasında saçların içinde bir yara izi kalır. Saçlar uzadığında bu izi kapatır ve iz görünmez. İyileşme süresi iki hafta içindedir.

FUT yöntemi ile bir şeritten ortalama 4000 saç kökü (şeridin büyüklüğüne göre 3000-5000 arasında) alınabilir.

FUT yöntemi saçlarını kısa kestiren ve arkadaki yara izinin görüneceği kişiler için uygun değildir (asker, polis).

 


FUE Tekniği (Folicular Unit Extraction):

sacekim
Ekilecek saç kökleri başın arka ve yan bölgelerinden tek tek alınırlar. Bu amaçla 1.0 – 1.2 mmçaplı delici uçlar kullanılır.

FUE saç ekimi yönteminde deri kesilmez. Başın arkasında dikiş ve yara izi olmaz.

FUE tekniğinde daha az cerrahi uygulanır. İyileşme süresi 4-5 gün içindedir.

FUE saç ekimi yöntemini yapan kişilerin iyi eğitimli, tecrübeli ve yetenekli olması gerekir.

FUE saç ekimi FUT yöntemine göre daha uzun sürer.

 

MikroFUE Tekniği:

sacekim

Mikromotor, mikrouçlar ve mikroskop büyütmesi altında yapılan hassas FUE uygulamasıdır. Temel teknik FUE ile aynıdır.

MikroFUE tekniğiyle bir seansta başın arkasındaki verici sahalardan 8000-10000 saç kökü alınarak ekilebilir  (1 saç kökü, 1 saç teli üretir) Hafif ve orta dereceli saç kayıplarında (önlerden başın tepesine kadar gelen) çok iyi bir kapama sağlanır.

Kullanılan delici uçlar 0.5-0.8 mm çaplıdır. Bu şekilde saçların alındığı sahalarda açılan delikler çok küçüktür. İyileşme çok hızlıdır ve 1-2 günde tamamlanır.

Ekim yapılan sahada saçların yerleştirilmesi için açılan delikler çok daha küçüktür. Saçlar tek tek ve yoğun olarak dağıtılarak ekildiği için sonuçlar doğal görünümlüdür.

Ayrıca, MikroFUE ile saçların alındığı sahalar çok iyi korunur. İlerde yeni saç ekimleri gerekirse yeniden çok miktarda saç kökü alınabilir.

 

Leave a Comment